Image Alt

Jeilkwan Martial Arts

26 oktober 2022 ‘sHertogenbosch | Het was alweer 4 jaar geleden dat Meester Ko Sehwan (7e dan) bij Jeilkwan is geweest om training te geven. Hij was voor 3 weken in Europa en na diverse trainingen en seminars te hebben gegeven gegeven op Mallorca, Urk en in IJsselstein, was nu ‘s-Hertogenbosch aan de beurt.

Elke keer als Ko Sehwan naar Nederland komt, heeft hij (net als wijlen vader) bepaalde thema’s die hij wil behandelen. Dit keer lag de focus op de kwaliteit van het stoten én het gebruiken van balansverstoring, structuur en connectie bij zelfverdediging. Ook kregen we les in een aantal verfrissende kracht en mobiliteitsoefeningen…

De komst van Ko Sehwan geeft elke keer weer ontzettend veel inspiratie voor het trainen en lesgeven. De opkomst was dan ook erg hoog en we hadden zelfs bezoek van instructeurs en leerlingen vanuit Veldhoven en IJsselstein. Altijd mooi om met zoveel leden van de Hankimuye familie op de mat te staan.